سلام من به حسین و به کربلای حسین؛ تمام عالم امکان شود فدای حسین؛ خدا به پنجه ی مشکل گشای اصغر داد؛ تمام سلطنتِ خویش؛ در ازای حسین ...