ویدئوی کاشت سیب زمینی از جوانه آن ؛ باید جوانه های حدود 2 سانت باشند