محمد اصفهانی با صدای جاودانه در فیلم سینمایی مرد نقره ای برای ایران می خواند این فیلم با بازی زیبا مهدی سلطانی اکران می شود.