برای آموزش پخت کیک موز شکلاتی مواد سس روی کیک: خامه ۱۰۰گرم، شکلات سفید نصف لیوان، شکلات زرد یا رنگ خوراکی زرد کمی