صهیونیست‌ها اعتقاد دارند نشانه‌های ظهور را می‌سازیم تا مسیح بیاید. در انجیل آمده که قبل از ظهور مسیح ، دجال ۷ سال بر زمین حکومت می‌کند. بر اساس اعتقادشان که عقیده دارند دجال امام دوازدهم (عج) است، دارند فیلم می‌سازند و به مردم جهان نشان می‌دهند.