حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: در تمام روزهای جمعه برای مردم بخوانید که در سقیفه چه گذشت، من چرا ساکت شدم، من چرا رفتم امضاء کردم، چه جور شد من رفتم امضاء کردم فرمود: اگر اینها بودند که من سقیفه را امضاء نمی کردم. اینها ریختند، دست مرا بستند، از من امضاء گرفتند. الآن تمام نمازهای جمعه باید این مطالب گفته بشود، حالا یا به عنوان سخنران قبل از خطبه، یا مضمون خطبه؛ این حرف ها گفته بشود، یادشان نرود‌. نفرمود گاهی بگوئید، فرمود: در تمام خطبه های نماز جمعه بگوئید که اگر حمزه بود، اگر جعفر بود، اگر پناهگاههای ما بودند؛ من سقیفه را امضاء نمی کردم.