عشق اگر عشق باشه از جنس آزادیه نه از جنس زندان؛ سکانسی جذاب از سریال شهرزاد برای استوری اینستاگرام