کلیپ عالی انگیزشی از خسرو سینایی کارگردان شاعر و موسیقی دان: جای خالی را پر کن زندگی عالیست.