برخی از اسناد منتشر نشده مربوط به عملیات کربلای چهار، در رسانه ملی و در قالب مستند «بکلی سری» بازخوانی می شود.