دیروز بود انگار عشقت در گلم رفت؛ گفتی علی غم های عالم از دلم رفت؛ دیروز بود انگار با تو پا گرفتم؛ خندیدی و آرام دستت را گرفتم... مرثیه سرایی ایام فاطمیه سال 1400 با نوای حاج منصور ارضی در حسینیه صنف لباس فروشان تهران.