روایت المیرا شریفی مقدم از تفاوت سردار سلیمانی با مدیران لوکس و لاکچری