برای بسته بندی های سبک و فانتزی می تونید از این آموزش کاردستی بسته بندی مقوایی بهره ببرید