ته خوشبختی، یه عاشق وقتی، به اربابش میره. به اذن زهرا، مُقَطَّعُ الاَعضاء، میشه پر میگیره. کی گفته مرده، علم زمین خورده، مگه شهید می‌میره ...