خرمای نخلستان من خرمان ختم ات شد، همسایه ها خوردن و خندیند و رفتند؛ کلیپ کوتاه سوزناک با نوای عبد الرضا هلالی برای ایام فاطمیه وضعیت واتساپ