آدما بدون غذا و آب چند روزی زنده می ماند اما بدون امید هرگز؛ کلیپ نوشته امید به امید انتظار ظهور منتقم حضرت فاطمه سلام الله علیها