مادر سادات منو دعا کن، روز قیامت منو جدا کن؛ کلیپ کوتاه با صدای مداح نوجوان برای وضعیت واتساپ فاطمیه