در ماجرای کربلا باید در کنار شهید، از قاتل هم یاد کرد. آمریکا عراق را ویران کرد. به اعتراف ترامپ و پامپئو آمریکا داعش را ایجاد کرد تا برای ماندنش در خاورمیانه بهانه داشته باشد اما از وقتی که عراق اشغال شد شهید سلیمانی در کنار عراقی‌ها در مقابل اشغال‌گران ایستاد.