بین مردم رفتیم و برای یک موقعیت شغلی خاص با حقوق دلخواه به اون‌ها پیشنهاد کار دادیم. جواب‌هاشون دیدنیه. شما حاضرید قبول کنید؟ چرا؟