ما داریم می‌آییم؛ نماهنگ انا قادمون با موضوع بازگشت به قدس که با صدای خوانندگان کشور‌های عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و ایران تولید شده است.