ایشان زمانی که فرمانده سپاه قدس بود، ۱۰-۱۲ سال با پیکان تردد می‌کرد، بعد پژو ۴۰۵ و بعد از آن هم چون سمند ایرانی بود و پژو فرانسوی، از سمند استفاده کردند.