خوب شد دردم دوا شد، خوب شد خوب شد؛ کلیپ کوتاه با صدای همایون شجریان برای استوری اینستاگرام