ویدئویی کوتاه از لحظه شکستن قولنج‌ های یک اسب که دراین فیلم می بینید.