قسمت 6 نیمه شب برنامه طنز اجتماعی امیر حسین قیاسی از طنز سیاسی با رییس جمهور تا بورس و صادق زیبا کلام