برای ترور سردار سلیمانی آمریکایی‌ها از چند روز قبل نقشه نکشیدند، بلکه از سال‌ ها قبل مشغول جمع‌آوری اطلاعات بودند و با گروه‌های دیگری هم ائتلاف کردند.