امام صادق علیه السّلام به من فرمود: اى ابو هارون ، ما کودکان خود را همان گونه که به نماز فرمان مى‌دهیم به تسبیح حضرت زهرا علیها السّلام نیز امر مى‌کنیم. پس بر این ذکر مداومت کن، زیرا هر بنده‌اى بر آن مداومت کند تیره بخت نمى‌شود.