دل کندن خیلی سخت تره جون کندنه؛ کلیپ نوشته تاریک برای استوری اینستاگرام