ابراهیم رییسی: باید عوامل جنایتکار امریکایی قصاص شوند اگر در دادگاه صالحه محقق شد شد گرنه دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد. سخنرانی رییس جمهور در مراسم دومین سالگرد سردار قاسم سلیمانی