موشن کمیک به یاد فرمانده؛ خاطره ای از عباس افزون(همرزم شهید سلیمانی)