دلم از روضه های فاطمیه گرفته در هوای فاطمیه؛ کلیپ غمگین کوتاه برای استوری ایام فاطمیه