موری لای برگهای کف زمین داشت دنبال غذا می گشت که چشمش به یه چیز زرد افتاد با زحمت بردش توی لانه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت گردالی خیلی بد.