نکته مهم علی عبدی کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی و ذکر نقطه قوت صهیونیست‎ها با وجود همه نقاط ضعفشان.