جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی، وندی شرمن قائم مقام وزارت خارجه، و...در مراسم ترحیم فوت مادر حسن روحانی در وین، حین مذاکرات برجام، شرکت کردند و به برادر او تسلیت گفتند و ابراز همدردی کردند.