ویدئویی دلنشین از احسان عبدی پور که فردی برای وی ارسال کرده پیرزنی که از آلزایمر خودش را فراموش کرده اما عشق اش را نه