جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه، بی یاد تو هر جا که نشستم توبه؛ تکست کلیپ زیبا برای استوری اینستاگرام