موزیک ویدئوی زیبا «ملوک الأرض» ای پادشاهان روی زمین بعد از شما دنیا بر شما گریست و قامتش خم شد برای دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی وابومهدی المهندس به زبان عربی و زیرنویس فارسی