روایت یک مجاهد عراقی؛ از دقایق اولیه در محل ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید أبومهدیالمهندس و لحظات جمع‌آوری ابدان مطهر شهدا؛ یکی از برادرها صدا زد؛ دست حاج قاسم اینجاست...