روی مادر نیلی شد ای وای، سهم مادر سیلی شد ای وای ای وای، می رسه قصه گودال ای وای ای وای، مادری میره از حال ای وای ای وای، دل زینب می گیره ای وای ای وای، نیزه ها بالا میره ای وای ای وای؛ کلیپ کوتاه با نوای محمد حسین پویانفر برای استوری فاطمیه