برای تهیه این گزارش به یکی از محله‌های تهران رفتیم؛ از مردم و کسبه پرسیدیم که وقتی خبر شهادت سردار سلیمانی رسید، توی ایـن مـحـل چـه خبـر بود؟ بعـد هم ازشون خواستیم روی این قاب عکس، یه جمله کوتاه برای «سردار» بنویسن.