کلیپ کوتاه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، داغ تو برای رهبری سنگین است.