تو که بلدی منو، الکی نرو غیرتی میشم روت، تا که عصبی میشم فکر چشمات می کنم منو آروم؛ تیزر ترانه جدید میثم ابراهیمی بنام تو نباشی