کلیسای وانک بخاطر نوع معماری و تزیینات معماری داخلی آن از جذاب‌ ترین دیدنی‌ های اصفهان به شمار می‌ رود.