نماهنگ عربی با زیرنویس فارسی: «خون سرخ‌ات سرور رنگ‌هاست» کاری از هنرمندان لبنانی و تدوین یمنی‌هاست که در پاسداشت مقام حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تهیه شده است.