انرژی نفت و بنزین و گازه، زغال سنگ بچه های انرژی رو می سازه؛ ترانه کودکانه «انرژی» از برنامه خاله ستاره