در آخرت خیلیها میگویند: کاش راهی برای ارتباط با رسول اکرم برای خودم برمی گزیدم( یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا ، سوره فرقان آیه ۲۷) پ ن: کاش بتوانیم پیوند محکمی با پیامبر و اهلبیت گرانقدرش داشته باشیم اما پیوندهای جزیی و کوچک هم شاید روزی به کارمان بیاید!