“فرزندم غذاش رو فقط جلوی تلویزیون می خوره؟؟ فرزندم بد غذاست؟؟ یکی از سوالات بسیار رایج در دایرکت هاست که تلاش کردم به اون ها پاسخ دهم حتما…”