آفتاب شب یلدای همه؛ گریه ی پشت تمنای همه؛ مهدی جان؛ هیچ کس یاد غریبی تو نیست؛ گریه کن جای خودت جای همه...