به وسیله دو شانه ی تخم مرغ یک پازل ساده برای بچه ها درست کنید. دقت داشته باشید بخاطر آلوده بودن شانه ی تخم مرغ، حتما با اسپری ضدعفونی کنید بعد استفاده بشه. مناسب ۲ تا ۴ سال