گفتاری از حجت الاسلام عالی: منیت کم شود آدم می تواند اخلاقش در خانه و یا هر جای دیگری خوش شود. گاهی موقع ها در این تند شدن ها و بداخلاقی ها بخصوص در خانه که آدم زندان برای آن کسانی که در خانه هستند درست می کند اگر دلی را بشکند ای چه بسا دنیا که هیچ آخرتش را هم از دست میدهد.