عبدالباسط محمد عبدالصمد، قاری شهیر مصری، در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی از واکنش مستمعین، روزنامه‌ها و مجله‌های فرانسوی از تلاوتش در این کشور می‌گوید. این بخش دیدنی از مصاحبه را با هم می‌بینیم.