کاش دنیا هم دنده عقب داشت؛ کلیپ نوشته جالب برای استوری اینستاگرام